Co je dobré vědět


JAKOU SMLOUVU UZAVŘÍT S REALITNÍ KANCELÁŘÍ ?

 
Řada  lidí si při prodeji nemovitosti klade otázku - proč spolupracovat pouze s jednou realitní kanceláří, když lze zadat nabídku do více realitních kanceláří a oslovit tak více zájemců.
Odpověď na tuto otázku si vyžaduje krátké zamyšlení nad tím, pro koho je exkluzivní smlouva výhodná a v čem se vlastně liší spolupráce neexkluzivní a exkluzivní.
 
Nabídka nemovitosti přes více realitních kanceláří  neznamená, že je tím osloveno více zájemců. Počet  zájemců o nemovitost v dané lokalitě je stejný a vyšší je pouze počet subjektů, usilujících o provizi, což  paradoxně může počet potencionálních kupců ve skutečnosti snížit. V případě, kdy je jedna nemovitost nabízena více kancelářemi, je tato nemovitost prezentována několika subjekty na stejných internetových serverech a to často za rozdílných finančních podmínek a s rozdílnými údaji o prodávané nemovitosti. Zájemce o koupi v takovém případě neví, které údaje a která cena tedy platí. Tento způsob prezentace také řadu kupující odrazuje od koupě takové nemovitosti. Uvedený postup jim připadá nedůvěryhodný a často na takovou nabídku ani nereagují, protože si řeknou: „tam nemá cenu volat, to je v nabídce tolikrát, že to už bude určitě prodáno“ a nebo v horším případě: „ tam bude asi nějaký problém a potřebují se toho rychle zbavit“.
Některé realitní kanceláře  v boji o dosažení vlastní provize tlačí prodávajícího ke snížení ceny tak, aby  došlo k realizaci prodeje s klientem, kterého realitní kancelář zajistila, a někdy dokonce jen za účelem zvýšení vlastní provize. Některé realitní kanceláře se také plnohodnotně nevěnují zakázce, kterou nemají pod kontrolou a kde zvýšené náklady na  propagaci nemovitosti mohou přijít vniveč.
 
Jsme toho názoru, že exkluzivita je v zájmu všech účastníků obchodu.
Prodávající si nadefinuje podmínky, za kterých se bude nemovitost nabízet. Má přehled o tom, jakým způsobem a za jakou cenu je jeho nemovitost nabízena. Má rovněž snažší kontrolu, zda je při prezentaci nemovitosti respektováno jím stanovené zadání a je v každé fázi prodeje informován o tom, jak probíhají jednání s kupujícím. Exkluzivita zaručuje prodávajícímu i kupujícímu jistotu v průhlednosti prodeje. Je tedy možno celý obchod realizovat transparentním způsobem a to za reálnou tržní cenu bez zbytečného tlaku na neadekvátní snižování ceny, nevýhodné pro prodávajícího. Realitní kancelář se samozřejmě   takové nabídce věnuje s maximálním pracovním úsilím i s maximální finanční angažovaností.
V případě exkluzivní nabídky má realitní kancelář také přehled o  reakci trhu na danou nabídku, počtu klientů, reagujících na inzerovanou  nemovitost a může tedy prodávajícího adekvátním způsobem informovat o stavu nabídky a  navrhnout optimální postup realizace. Kupující má jistotu, že jedná se zprostředkovatelem, který má  nabídku nemovitosti smluvně podchycenu a je kompetentní k poskytnutí všech informací, nezbytných pro realizaci obchodu. Může se tedy plně soustředit na vlastní výběr nemovitosti bez obav, zda je nabízená nemovitost vůbec ještě k dispozici a zda již nebyla nemovitost přislíbena jinému zájemci, zajištěnému jinou kanceláří.
 
Sečteno a podtrženo - exkluzivita znamená jasně daná pravidla hry pro všechny strany obchodu a všichni účastníci se tak mohou plně soustředit na jednání, jehož cílem je finální spokojenost všech účastníků. Jedná se tedy o zcela standartní způsob prodeje nemovitosti (pozn. na „západě“ se exkluzivita pro vybranou realitní kancelář považuje za věc běžnou a samozřejmou a nikoho nenapadne tento způsob jakkoli zpochybňovat).

© 2006 REALITY - BYTY Černý, s.r.o

webarchitect eBRÁNA